Kushtet e përdorimit

Mirë se vini në web portalin e PresMK.PresMk lejon përdorimin e shërbimeve dhe përmbajtjeve në portalin e saj të internetit të cilat rregullohen nga këto Kushtet e Përdorimit dhe zbatohen për të gjitha sodrzhini.So përdorin internet portal PresMK, faqet e tij, përmbajtja është konsideruar që përdoruesit në çdo kohë janë të njohur me këto Kushte të Përdorimit dhe se ata kuptojnë dhe pranojnë plotësisht.

drejtën e autorit

Përmbajtja publikuar në PresMK përbëhet nga përmbajtje të tyre, partnerët e përmbajtjes / burimet / shkrimtarë që janë përdorur me lejen e tyre dhe shtyp / materialeve promovuese të destinuara për përdorim të lirë në mediumite.Sodrzhinite portal janë të mbrojtura nga copyright prava.Menuvanjeto, huamarrjen, të shitur ose shpërndarja e përmbajtje të tillë është e mundur vetëm me lejen paraprake me shkrim nga PresMK ose pronarët e përmbajtjes që të publikojë PresMK me lejen e partnerëve dhe të tjerë izdavachi.Sodrzhinite, të dhënave dhe informatave të publikuara KPrP mund të përdoret vetëm për nevojat individuale të përdoruesve dhe për përgjegjësinë e tyre në lidhje me të drejtat e autorit dhe të drejtat e pronësisë dhe të drejtat e palëve të treta.

Përmbajtja nga reklamuesit

PresMK nuk është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të reklamuesve në portalin dhe as për ndonjë dëm të shkaktuar nga reklamimi në PresMK portalin.

Ndrysho përmbajtjen e portalit

PresMK rezervon të drejtën për të ndryshuar, hequr (përkohësisht ose përgjithmonë) çdo përmbajtje në portalin pa njoftim paraprak. Prepress nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëm të shkaktuar nga këto ndryshime.

Ndryshimi i Kushteve të Përdorimit

PresMK rezervon të drejtën për të ndryshuar kushtet e përdorimit në çdo kohë dhe nuk do të jetë përgjegjës për pasojat e mundshme që rrjedhin nga këto ndryshime. Ndryshimet hyjnë në fuqi me publikimin e portalit.

Scroll to Top